Trenutno postoji 3 proizvoda.

Superstik zaptivno vezivno sredstvo (bez rastvarača)

Superstik zaptivno vezivno sredstvo proizvođača Bartoline gotovo je vezivo bez rastvarača, na bazi akrilne disperzije, koje se koristi na većini uobičajenih građevinskih površina i zamenjuje eksere i vijke u mnogim slučajevima.

Bitumenski kit

Zaptivna masa za krov i oluke proizvođača Bartoline posebno je izrađena za popravku curenja na olucima, vertikalnim odvodnim cevima i opšivkama.

Akrilni kit

Zaptivna masa / Elastična ispuna proizvođača Bartoline jeste elastična akrilna masa za ispunu i zaptivanje unutrašnjih rupa i pukotina.