Trenutno postoji 2 proizvoda.

White Spirit

Bartoline White Spirit vrhunski je rafinisani rastvarač u skladu sa strogim zahtevima standarda BS245.

Čist terpentin

Čist terpentin proizvođača Bartoline rastvarač je na bazi prirodnih organskih komponenata bez ugljovodonika, posebno omiljen među umetnicima koji ga koriste za čišćenje i razređivanje uljanih boja.