Trenutno postoji 4 proizvoda.

Kuvano laneno ulje

Kuvano laneno ulje proizvođača Bartoline pogodno je za upotrebu na baštenskom nameštaju od čamovine.

Tikovo ulje

Tikovo ulje proizvođača Bartoline posebno je izrađeno da nadomesti ulja prirodnog drveta u masivnom drvetu poput hrasta ili tika, vraćajući mu sjaj izgubljen usled duge izloženosti vremenskim uslovima.

PATENT KNOTTING

Zaptiva čvorove na svim vrstama građe od čamovine, kao što su vrata, štokovi, rukohvati stepeništa i okviri prozora. Ne može da se premazuje bojama koje sadrže alkohol.