PATENT KNOTTING

Zaptiva čvorove na svim vrstama građe od čamovine, kao što su vrata, štokovi, rukohvati stepeništa i okviri prozora. Ne može da se premazuje bojama koje sadrže alkohol.

1.842,00 RSD
Bez PDV-a
Zapremina
Količina

Rastvor za zaptivanje čvorova proizvođača Bartoline mešavina je prirodnog laka i sintetičke smole na bazi alkohola koja se brzo suši. Pogodan je za zaptivanje čvorova i smolastih područja netretiranog drveta pre primene boja, voska ili lakova.

Smole iz rastvora za zaptivanje čvorova obrazuju film na koji prirodne smole iz drveta nemaju uticaj, a pritom se ne rastvaraju u ugljovodoničnim rastvaračima kao što su White Spirit, koji se obično koriste u tradicionalnim proizvodima za osnovne i završne molerske premaze. Nerastvorljivost i otpornost na ulje ovih smola sprečavaju bilo kakvu interakciju između boje i smolastih supstanci nakupljenih oko čvorova. Suvo na dodir za 5-10 minuta i može da se premaže posle 30 minuta u normalnim uslovima.

Zaptiva čvorove na svim vrstama građe od čamovine, kao što su vrata, štokovi, rukohvati stepeništa i okviri prozora. Ne može da se premazuje bojama koje sadrže alkohol.

19 Stavke
upc
41